Zajímavosti

Aktuality

VOUCHERY ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj připravil projekt „Úhrada voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji“ jehož cílem je podpořit činnost hromadných ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji a odměnit vybrané zaměstnance zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří projevili zvýšené úsilí při zvládání pandemie nemoci COVID-19.